Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zuby jsou pro koně nesmírně důležité především pro příjímání potravy. Ale tím se dnes zabývat nebudeme. Dnes bych položil spíše otázku: co nám může prozradit pohled na chrup koně? Mimo jeho zdravotní stav také stáří neboli věk koně, kterým se budeme v tomto článku zabývat. Dále můžeme také podle počtu zubů rozlišit, zda se jedná o hřebce či klisnu.


V dnešní době se spíše spoléháme na písemné záznamy. Ale v dřívějších dobách sloužil chrup jako hlavní zdroj informací o stáří koně.


• Při opotřebovávání zuby postupně ubývají a ve chvíli kdy je zub opotřebený natolik, že mizí i jamky, nastává období, kdy je možní rozeznat stáří zubu.

Vezmeme vše od začátku a začneme narozením hříběte. To má po porodu mléčné kleště. Po pátém týdnu mu začnou růst střeďáky. Do devíti měsíců se objeví také krajáky. Jelikož mléčné zuby jsou měkčí, než trvalé a rychleji se otírají, tak v prvním roce začnou mizet jamky na kleštích. Ve stáří 1,5 roku mizí jamky na střeďácích a ve dvou letech na krajácích. V tomto věku začínají mléčné zuby dosluhovat a postupně se obměňují, takže ve věku 2,5 roku narostou nové kleště, o rok později střeďáky a o další rok později krajáky. Do pěti let narůstají hřebcům špičáky a počet zubů v jejich věku se rovná čtyřiceti. Zatímco klisny mají o čtyři zuby méně, jimiž jsou, jak už jsme se zmínili, zuby zvané špičáky. Ale i zde můžeme najít výjimky, a to u malých koní jako jsou hafling, norský pony, islandský pony a schetlandský pony. U těchto koní se u více jak z jedné pětiny vyskytují také u klisen špičáky. Je to také důkaz toho, že kůň dospěl. V tomto věku mají klisny obvykle 36 zubů a hřebci 40 zubů.
Ale i stálé zuby se odírají, čímž probíhá mizení jamek v tomto pořadí. Nejdříve na dolní čelisti. V šesti letech na kleštích, v sedmi na střeďácích a v osmi na krajácích.
Poté následuje mizení jamek na horní čelisti, a to tak, že v devátém roce zmizí jamky na kleštích, v desátém na střeďácích a v jedenáctém na krajácích.
Otíráním zubů se mění i tvar třecích ploch zubů. Původní tvar je oválný a postupně se mění na kruhový. Tento proces probíhá od 12 let a to stejným postupným způsobem, jako mizení jamek, až do věku 18 let.


• Zde můžete sledovat, jak se mění postupem věku koně tvary řezáků a jak probíhá mizení jamky, až ve stopu jamkovou. Číslice znáčí stáří koně v rocích.

V dalším období se mění z kruhového tvaru na trojúhelníkový. Tento proces probíhá stejným postupem jako předchozí. Začíná v 18 letech a končí ve 24 letech.
Dalším ukazatelem stáří koně je úhel sevření horní a dolní čelisti. Zde platí pravidlo, že čím je úhel menší, tím je kůň starší. Záhryz můžeme sledovat u koní ve stáří devíti let, poté mizí a posléze se objevuje opět ve stáří patnácti let. Tento způsob je spolehlivý pouze u chrupu, který nemá žádné vrozené vady, jakou je například štičí chrup, kdy horní čelist přečnívá přes horní.


• Takto vypadá chrup jedenáctileté klisny anglického plnokrevníka v reálné skutečnosti

Stavba mléčného chrupu
U mléčného chrupu nevyrůstají krajáky (krajáky vyrůstají pouze stálé) a tak stavba představuje pouze 24 zubů u klisen a 26 u hřebců.


• Na dolní fotografii si povšimněte úhlu, který spolu svírají spodní a horní řezáky. Zde si také povšimněte na spodní čelisti špičáků, které jsou u této klisny výjimečným úkazem.

AAA B CCC
AAA B CCC

Stavba stálého chrupu u hřebců

AAA B CCC DDD
AAA B CCC DDD

Skladba chrupu u klisen neobsahuje špičáky.
A - kleště, B - špičáky, C - řezáky,
D - krajáky

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář