Jdi na obsah Jdi na menu
 


Remonta

= krátce obsednutý mladý kůň (tří- až čtyřletý) v základním výcviku

- dříve byly remonty označovány podle délky výcviku a stáří jako mladší a starší až 5 let věku

- do věku tří let nesmí kůň ani poník pracovat pod sedlem › nejsou v plném vývinu

počátek výcviku

- teplokrevník: ve 3 letech

- plnokrevník: ve stáří 1 - 1.5 roku

- chladnokrevník: ve věku 2 - 2 a ˝ roku

- nejvyšší výkonnosti dosahuje mezi 7 - 12 rokem

Lonžování

http://www.ifauna.cz/clanky/foto/05/16-17-ko1.jpg

lonž

délka: 7,5 m

šířka: 3 - 4 cm

- na jednom konci je smyčka, na druhém přezka se zápinkou

lonžovací bič

délka: 2 m

- na něm připevněn provázek asi 2 m dlouhý

lonžovací kruh

- nejvhodnější: 18 - 20 m, ohraničený do výšky 1.50 m

Obsedání


 

- kromě trenéra jsou potřeba další 2 pomocníci

- trenér drží koně u hlavy (kvůli klidu a bezpečnosti) a 1 z pomocníků nasedá na koně

- nejdřív stojí pomocník těsně vedle remonty, zvedne ruku a položí ji na sedlo

- 2.pomocník mu pomůže nahoru a přidržuje ho (jezdec nasedá přímo – jen se na sedlo zavěsí)

- pak přehodí nohu přes koně a dosedne do sedla

- jakmile sedí v sedle, měl by být úplně v klidu, nohy nedává do třmenů, pouze se přidržuje

Obraty na místě

obrat kolem předku koně

- vnitřní otěží postavíme hlavu koně k příslušné ruce

- vnější otěž zamezuje ohnutí hlavy s krkem

- vnitřní lýtko tlačí koně na podbřišníku krok za krokem kolem vnitřní přední nohy

- vnější holeň, která spočívá za podbřišníkem součastně s vnější otěží koně, vzpřimuje a ohraničuje každý krok koně a zabrání jeho ukvapenému ustupování bočně

- obě holeně zároveň zabraňují couvání koně, obě otěže zabraňují vykročení koně kupředu

obrat kolem středu koně

- provádíme tak, že předek koně ustupuje o tolik k jedné straně, oč zadek ustupuje k druhé

např. pohyb vpravo se provede: obě otěže vedou koně napravo a zabraňují jeho vykročení kupředu; pravé lýtko tlačí záď vlevo,levé lýtko brání ukvapenému ustupování zádi

obrat kolem zádi koně

- vnitřní otěž postaví koně dovnitř obratu a vede předek

- vnější otěž pomáhá při obratu, ale její hlavní úlohou je fixovat vnitřní zadní nohu

- vnější holeň přiložená za podbřišníkem brání ustoupení zádi

- vnitřní holeň pobízí koně kupředu a zamezuje couvání

- přední nohy překračují na polokruhu a okolo vnitřní zadní nohy se kůň točí

- tato noha nešroubuje na místě, nýbrž přešlapuje při dodržování správného nohosledu

- po skončení obratu přestavíme koně zase na vnitřní ruku

Překroky

účel: zdokonalení ohebnosti v žuchvách, krku, žebrech a kloubech zadních nohou

charakteristika překroku: 2 stopy, překračování nohou, při postavení a překračování dodržení původního směru (při překrocích dovnitř plec a dovnitř záď),při postavení a překročování koně pohyb o 45°při polovičním a o 90°při celém překroku od původního směru

dovnitř plec


- vnitřní otěž postaví koně do překroku natolik, aby jezdec viděl vnitřní oční oblouk a stopa vnitřní zadní nohy následovala stopu vnější přední nohy, přitom vnitřní přední noha překračuje vnější nohu

- vnitřní otěž vede koně a udržuje v postavení, zatímco vnější omezuje ohnutí hlavy a krku

- vnitřní holeň přiložená na podbřišníku pobízí koně kupředu (okolo této holeně je kůň v žebrech ohnutý)

- vnější holeň přiložená za podbřišníkem zamezuje vypadávání zádi

- obě zadní nohy jdou v přímém směru po stopě

- jezdec přenáší váhu těla na vnitřní sedací kost

- kůň jde na dvou stopách, vnitřní přední noha překračuje vnější

dovnitř záď - hlava koně postavena k vnitřní ruce

- vnitřní otěž udržuje koně v postavení, vnější omezuje ohnutí krku a řídí rychlost překroku

- vnitřní holeň přiložená na podbřišníku způsobuje ohnutí koně v žebrech a pobízí kupředu

- vnější holeň přiložená za podbřišníkem působí aktivně, udržuje záď uvnitř, aby stopa vnější zadní nohy následovala stopy vnitřní přední

- váha jezdce je přenesena na vnitřní sedací kost

- vnější zadní noha koně překračuje zadní vnitřní

poloviční překrok ze středu

- po obratu ze středu v následujících třech krocích postaví jezdec koně k vnitřní ruce do překroku podobně jako při překroku dovnitř plec

- vnitřní otěž vede koně do překroku, vnější omezuje postavení hlavy, krku a celého předku

- vnitřní holeň přiložená na podbřišníku pobízí a ohýbá koně v žebrech

- vnější holeň působí aktivně za podbřišníkem, způsobuje překračování a zabraňuje vypadnutí zádi

- kůň překračuje vnějšíma nohama vnitřní nohy a pohybuje se o 45° od původního směru

- předek musí překračovat před zadkem, ne obráceně

- váha jezdce je přenesena ve směru překroku na vnitřní sedací kost

celý překrok

- kůň postaven k vnitřní ruce podobně jako při polovičním překroku: pokračuje tak, že se pohybuje o 90° od původního směru, ve kterém je postaven

- pomůcky otěží i holení jsou stejné jako při polovičním překroku

- vnitřní otěž vede koně do překroku stranou, vnější při omezení postavení zabraňuje pohybu kupředu

- vnitřní holeň přiložená na podbřišníku, vnější aktivně za podbřišníkem způsobují překračování vnějších nohou nohy vnitřní

- váha jezdce spočívá na vnitřní sedací kosti ve směru pohybu

Práce na kavaletech

vzdálenosti kavalet

v kroku: 0.8 - 0.9 m

v klusu: 1.2 - 1.5 m

ve cvalu: 3.0 - 3.5 m nebo 7.0 - 7.5 m

výcvik jezdce na kavaletech - viz. Jezdec

Skákání

zákl. vzdál. v kombinacích na

1 cvalový skok : 7.5 m

2 cvalové skoky: 10.5 m

skok ve volnosti

- Caprilli: učil koně klusat přes řadu 4 asi 0.20 m vysokých kavaletů položených za sebou ve vzdálenosti 1.30 - 1.40 m

- vzdál. mezi překážkami mají být dělitelné délkou cvalového skoku tj. 3.5 - 4.5 m

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář